اطلاعات حساب

بانک سامان

۶۲۱۹-۸۶۱۰-۳۹۶۸-۱۱۰۰

زرین پال

پرداخت آنلاین و بدون دردسر از طریق زرین پال

بانک سپه

 ۵۸۹۲-۱۰۱۲-۷۱۶۰-۸۵۶۰

توجه : تمامی حساب ها به نام مصطفی قدیمی می باشد.

فهرست